Ασκήσεις Βιολογίας (1)

1. Μικροσκοπική παρατήρηση μικροοργανισμών σε νωπά παρασκευάσματα
2. Μικροσκοπική παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων
3. Παρατήρηση πλαστιδίων (χλωροπλάστες, αμυλοπλάστες, χρωμοπλάστες) σε νωπά παρασκευάσματα
4. Φάσεις μίτωσης σε φυτικό οργανισμό (ακρόριζο κρεμμυδιού)
5. Απομονωση DNA απο φυτικά κύτταρα (μπανάνας)
Δείτε τις σημειώσεις: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ