Για το Ε.Κ.Φ.Ε.

Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Υπεύθυνος: Χόρτης Σπυρίδων

Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) δημιουργήθηκαν μετά από αίτημα των καθηγητών του κλάδου ΠΕ04, για να ξεπεραστούν οι ελλείψεις εργαστηριακής υποδομής αρκετών Σχολείων, επιμόρφωσης και συντονισμού των καθηγητών.

Πριν την επίσημη συγκρότηση των Ε.Κ.Φ.Ε., αρκετοί συνάδελφοι ΠΕ04, με την βοήθεια Τοπικών Παραρτημάτων της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) και σε συνεργασία με αντίστοιχες Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κάποιους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικών, είχαν δημιουργήσει και λειτουργήσει αντίστοιχα πρόδρομα – υποκατάστατα – των σημερινών Ε.Κ.Φ.Ε.

Ε.Κ.Φ.Ε. Λευκάδας

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Λευκάδας συγκροτήθηκε με την Γ2/1111/22-2-1996/ΥΠ.Ε.Π.Θ. Υπουργική Απόφαση. Φιλοξενείται, από την ίδρυσή του σε χώρο που διαθέτει το 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας. Άρχισε να λειτουργεί από την 12/11/1996 με υπεύθυνη την Ελένη Φίλιππα, Φυσικό του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, η οποία παρέμεινε έως και το σχολικό έτος 2002-2003. Το σχολικό έτος 2002-2003 αποσπάστηκε ως συνεργάτης του Ε.Κ.Φ.Ε. ο Γιώργος Φίλιππας, Φυσικός από το Γυμνάσιο Νυδριού, ο οποίος από το επόμενο σχολικό έτος (2003-2004) έγινε ο νέος υπεύθυνος. Υπεύθυνος ΕΚΦΕ στη συνέχεια ανέλαβε ο Σπύρος Νίκας και Συνεργάτης του ΕΚΦΕ ο Γουρζής Ευστάθιος. Από το σχολ. έτος 2012/13 Υπεύθυνος ΕΚΦΕ είναι ο ο Χόρτης Σπυρίδων.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιεί το ΕΚΦΕ είναι:

  • Επισκέψεις στα Σχολεία
  • Πραγματοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων
  • Συμμετοχή στην πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων
  • Δανεισμός οργάνων σε ΣΕΦΕ
  • Στήριξη θεσμού ΥΣΕΦΕ
  • Επιλογή εργαστηριακών ασκήσεων
  • Εκδηλώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος