Δύναμη μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών

Σπύρος Χόρτης – 06/08/2020

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται ένα πείραμα επίδειξης της δύναμης μεταξύ παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών. Επειδή για να έχουμε παρατηρήσιμα αποτελέσματα (δηλαδή σημαντική δύναμη μεταξύ των αγωγών) απαιτείται οι αγωγοί να διαρρέονται από ρεύματα πολύ μεγάλης έντασης, είναι δύσκολο να γίνει χρησιμοποιώντας συνηθισμένα τροφοδοτικά εργαστηρίου.

Το πρόβλημα παρακάμπτεται ως εξής:

Πηνίο 300 σπειρών τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση 230V/50Hz. Σε επαγωγική σύζευξη με το πηνίο έχουμε 3-4 σπείρες χονδρού εύκαμπτου χάλκινου σύρματος στα άκρα του οποίου συνδέουμε παράλληλα δύο μονωμένα, επίσης μεγάλης διατομής, ευθύγραμμα χάλκινα σύρματα. Λόγω της πολύ μικρής αντίστασης του δευτερεύοντος κυκλώματος τα σύρματα διαρρέονται συμφασικά εναλλασσόμενα ρεύματα πολύ υψηλής ενεργού έντασης (>200Α) όταν κλείνουμε για λίγα δευτερόλεπτα το διακόπτη στο πρωτεύον κύκλωμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την περιοδική έλξη των ευθύγραμμων αγωγών. Επειδή η συχνότητα την περιοδικής δύναμης είναι μεγάλη (την αντιλαμβανόμαστε αν παρεμβάλλουμε το χέρι μας ανάμεσα στους αγωγούς) η περιοδικότητά της δεν είναι εμφανής και οι αγωγοί ενώνονται υπό την επίδραση αυτής της ικανού μέτρου ελκτικής περιοδικής δύναμης.

Δείτε το βίντεο…