Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

Αναλυτική μελέτη της εξαναγκασμένης ταλάντωσης από τον Σπύρο Χόρτη, εκπαιδευτικό ΠΕ04.01.

Διαβάστε την θεωρία και δείτε την απεικόνιση σε αρχείο excel.