Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζεται μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων στον Ηλεκτρομαγνητισμό, που προέκυψαν από τη  συνεργασία των ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας και Λευκάδας, και οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

1. Δύναμη Laplace

2. Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού

3. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού

4. Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς

5. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή – ποιοτική μελέτη

6. Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης

7. Επαγωγή

8. Αιωρούμενο πηνίο, Δινορεύματα – Πείραμα επίδειξης

9. Το πείραμα του Oersted

10. Μαγνητικό πεδίο


1. Δύναμη Laplace

Εξάρτηση της δύναμης Laplace από το μήκος του αγωγού και από την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει

Κατεβάστε το Φύλλο εργασίας

Δείτε τα σχετικά βίντεο:ΑΡΧΗ

2.Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού

Εξάρτηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού από την απόσταση από τον αγωγό και από την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.

Κατεβάστε το  Φύλλο εργασίας

Δείτε τα σχετικά βίντεο:


ΑΡΧΗ

3. Μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού

Εξάρτηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού από την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.

Κατεβάστε το  Φύλλο εργασίας

Δείτε το σχετικό βίντεο:

ΑΡΧΗ

4. Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς

Εξάρτηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο ρευματοφόρου σωληνοειδούς από την ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.

Κατεβάστε το  Φύλλο εργασίας

Δείτε το σχετικό βίντεο:

ΑΡΧΗ

5. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή – ποιοτική μελέτη

Ποιοτική μελέτη του φαινομένου της επαγωγής με χρήση αναλογικού βολτομέτρου – αμπερομέτου και με τη βοήθεια του MultiLog

Κατεβάστε το φύλλο εργασίας

Δείτε τα σχετικό βίντεο:

ΑΡΧΗ

6. Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης

Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης, με περιστροφή μαγνήτη στο εσωτερικό κυκλικού πηνίου. Εξάρτηση του πλάτους της παραγόμενης τάσης από τη συχνότητα περιστροφής

Κατεβάστε το  Φύλλο εργασίας

Δείτε το σχετικό βίντεο:

ΑΡΧΗ

7. Επαγωγή

ΗΕΔ από επαγωγή καθώς μαγνήτης διέρχεται από συρμάτινο πλαίσιο

Κατεβάστε το  Φύλλο εργασίας

Δείτε το σχετικό βίντεο:

ΑΡΧΗ

8. Αιωρούμενο πηνίο, Δινορεύματα – Πείραμα επίδειξης

Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή – Πειράματα επίδειξης

Δείτε το σχετικό βίντεο:

ΑΡΧΗ

9. Το πείραμα του Oersted

Το πείραμα του Oersted σε τρεις εκδοχές. Χρησιμοποιώντας πυξίδα, smartphone, ή μαγνήτες

Δείτε το σχετικό βίντεο:

ΑΡΧΗ

10. Μαγνητικό πεδίο

Αποτύπωση της μορφής του μαγνητικού πεδίου κυκλικού πλαισίου και σωληνοειδούς με αυτοσχέδιο αισθητήρα

Κατεβάστε το Φύλλο εργασίας

και τη σχετική μελέτη: Μαγνητικό πεδίο

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

ΑΡΧΗ