Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή 1

Ταλάντωση μαγνητών

Πραγματοποιούμε το κύκλωμα της εικόνας. Οι μαγνήτες είναι αναρτημένοι σε ελατήρια και όταν ισορροπούν βρίσκονται περίπου κατά το μισό μήκος τους μέσα στα δύο πηνία. Τα άκρα των πηνίων συνδέονται μέσω διακόπτη.

Με ανοικτό διακόπτη θέτουμε σε κατακόρυφη ταλάντωση τον ένα από τους δύο μαγνήτες. Παρατηρούμε ότι ο δεύτερος παραμένει ακίνητος. Στη συνέχεια κλείνουμε το διακόπτη και παρατηρούμε ότι και ο δεύτερος αρχίζει να ταλαντώνεται. Επαναλαμβάνουμε έχοντας αλλάξει τους ακροδέκτες στο ένα από τα δύο πηνία.
Συζητούμε και ερμηνεύουμε τις παρατηρήσεις μας.

Δείτε το βίντεο: