Ηλεκτρομαγνητική δύναμη σε κινούμενα ιόντα

Απαιτούνται:

  • Μικρό πλαστικό δοχείο
  • Δυο κυλινδρικά μεταλλικά ελάσματα διαφορετικής διαμέτρου.
  • Σωληνοειδές πηνίο
  • Τροφοδοτικό
  • Καλώδια σύνδεσης
  • Θειικό οξύ (ή άλλος ηλεκτρολύτης)

Πραγματοποίηση του πειράματος

Πραγματοποιούμε το κύκλωμα της εικόνας. Ρίχνουμε στο πλαστικό δοχείο λίγο νερό, μερικές σταγόνες θειικού οξέος και μερικές ίνες ή σπόρους σησαμιού, που επιπλέουν. Κλείνοντας το διακόπτη, παρατηρούμε ότι το νερό που βρίσκεται μεταξύ των δύο ελασμάτων αρχίζει να περιστρέφεται. Συζητάμε με τους μαθητές το παρατηρούμενο αποτέλεσμα.

Αλλάζουμε τους ακροδέκτες στο σωληνοειδές. Συζητάμε την αλλαγή της φοράς περιστροφής του νερού μεταξύ των ελασμάτων.

Με τους μαθητές της θετικής κατεύθυνσης μπορούμε επίσης να συζητήσουμε και την εμφάνιση φυσαλίδων στις επιφάνειες των ελασμάτων.

Δείτε το βίντεο: