Κατασκευή για επίδειξη φαινομένων οπτικής

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε οδηγίες για την κατασκευή γυάλινου δοχείου κατάλληλου για πειράματα ανάκλασης, διάθλασης και ολικής εσωτερικής ανάκλασης σε διαφανή υγρά.

Οδηγίες κατασκευής

Δείτε το σχετικό βίντεο.