Κυματικά φαινόμενα σε αργή κίνηση

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε σε αργή κίνηση (1/32) φαινόμενα που σχετίζονται με τη διάδοση κυματικών παλμών σε ελαστικό μέσο (ελατήριο κυματισμών του σχολικού εργαστηρίου). Συγκεκριμένα:

Ανάκλαση παλμού σε ακλόνητο άκρο.

Ανάκλαση σε ελεύθερο ακρο.

Συμβολή δύο παλμών που διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Διάδοση και ανάκλαση παλμού σε ασυνέχεια του μέσου (αλλαγή γραμμικής πυκνότητας)