Παρανοήσεις στο νόμο του Bernoulli

Όπως μπορεί κάποιος να δει σε πλήθος δημοσιεύσεων τα τελευταία χρόνια, έχουν επισημανθεί πολλές περιπτώσεις όπου γίνεται λανθασμένα η επίκληση του νόμου του Bernoulli για την ερμηνεία πολλών φαινομένων σχετικών με την ροή των ρευστών.

Η υπεραπλουστευμένη έκφραση «υψηλές ταχύτητες – χαμηλές πιέσεις» που μπορεί κάποιος να ακούσει σαν αποτέλεσμα του νόμου, πολλές φορές δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται πειραματικά ότι η συγκεκριμένη έκφραση είναι εν γένει λανθασμένη.

Στο κέντρο μιας τετράγωνης εύκαμπτης πλαστικής επιφάνειας έχει γίνει μια μικρή τρύπα. Ακριβώς στο σημείο της τρύπας από τη μια πλευρά της πλαστικής επιφάνειας έχει κολληθεί το ένα άκρο από ένα σωληνάκι ορού, το άλλο άκρο του οποίου καταλήγει στο ένα σκέλος μανόμετρου τύπου U.

Ένα ισχυρό ρεύμα αέρα δημιουργείται στην άλλη πλευρά της πλαστικής επιφάνειας. Η πίεση δεν διαφέρει από την ατμοσφαιρική παρά την πολύ διαφορετική ταχύτητα ροής αν η επιφάνεια διατηρείται επίπεδη, ενώ μεταβάλλεται μόνο όταν καμπυλώνεται.