Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων για τη Φυσική της Γ΄ Λυκείου

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους Υπεύθυνους των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) καθώς και τους υπόλοιπους συναδέλφους του κλάδου ΠΕ04, για την παρουσίαση των παρακάτω θεμάτων που θα γίνει στο εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου Λυκείου Λευκάδας την Τρίτη 02.11.2021, ώρα 12:00.

Φυσική Γ’ Λυκείου

Δύναμη Laplace – Εξάρτηση της δύναμης από την ένταση του ρεύματος και το μήκος του αγωγού. Μέτρηση της έντασης ομογενούς μαγνητικού πεδίου

Μαγνητικό πεδίου ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού. Υπολογισμός της οριζόντιας συνιστώσας του Γήινου μαγνητικού πεδίου.

Παρακαλούνται να προσέλθουν οι συνάδελφοι που διδάσκουν το μάθημα κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Η πρόσκληση