Προσδιορίζοντας τη θέση του κέντρου μάζας

Θεωρητικός και πειραματικός προσδιορισμός της θέσης του κέντρου μάζας ομογενούς στερεού σώματος.

Διαβάστε το άρθρο

Δείτε το σχετικό βίντεο: