Ροή ρευστού σε σωλήνα

Στο άρθρο αυτό περιγράφεται η κατασκευή συσκευής για την μελέτη των βασικών νόμων που περιγράφουν τη ροή των ρευστών το οποίο έχει δημοσιευτεί στο 9ο τεύχος του περιοδικού Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση.

Μπορείτε επίσης να δείτε το συνοδευτικό υλικό στο οποίο αναφέρεται συνοπτικά η σχετική θεωρία και να παρακολουθήσετε το σχετικό  βίντεο: