Συσπείρωση ελατηρίου

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε ένα πείραμα επίδειξης για την μαγνητική δύναμη μεταξύ ρευματοφόρων αγωγών. Το πείραμα δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εξοπλισμό, είναι σύντομο και εύκολα πραγματοποιήσιμο και μπορεί να εμπλουτίσει τη σχετική διδασκαλία στη Γ Λυκείου.