Υπολογισμός συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου

Μια πρωτότυπη μέθοδος υπολογισμού του συντελεστή αυτεπαγωγής ενός πηνίου, από τα ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας και Λευκάδας.

Ο υπολογισμός γίνεται με άμεσο τρόπο αναδεικνύοντας το φαινόμενο της αυτεπαγωγής, Παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί τρόποι επεξεργασίας των πειραματικών δεδομένων που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους μαθητές με σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, εκπαιδευτικό όφελος.
Δείτε το φύλλο εργασίας.