Φθίνουσα Ταλάντωση

Αναλυτική μελέτη της φθίνουσας ταλάντωσης από τον Σπύρο Χόρτη, εκπαιδευτικό ΠΕ04.01.

Διαβάστε την θεωρία και δείτε την απεικόνιση για καθορισμένες και τυχαίες αρχικές συνθήκες (αρχεία excel).