Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Η διάταξη και φύλλο εργασίας

Προστέθηκε στη σελίδα των ασκήσεων Φυσικής φύλλο εργασίας για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο μαζί με αναλυτική περιγραφή της συσκευής των Επιστημονικών επιχειρήσεων.
Δείτε το φύλλο εργασίας