Ηλεκτρικό κύκλωμα (διαδραστικό βίντεο)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα διαδραστικό βίντεο για την μελέτη ενός ηλεκτρικού κυκλώματος το οποίο δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 στην πλατφόρμα e-me (e-me content) για να χρησιμοποιηθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και κατά την δια ζώσης διδασκαλία, ως εργαλείο αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης των μαθητών […]