Εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση – Κατασκευή διεγέρτη, πειράματα

Στο άρθρο μπορείτε να δείτε την περιγραφή κατασκευής διεγέρτη και ταλαντωτών για την μελέτη της εξαναγκασμένης μηχανικής ταλάντωσης με αρμονική διέγερση.

Συνοδεύεται από σχετικό βίντεο στο οποίο φαίνεται η λειτουργία του μηχανισμού και επιλεγμένα παραδείγματα.

Διαβάστε το άρθρο

Δείτε το βίντεο