Κίνηση σώματος σε κατακόρυφο επίπεδο

Το πρόγραμμα προσομοιώνει την κίνηση ενός αντικειμένου σε οριζόντιο δάπεδο ή σε κατακόρυφο επίπεδο υπό την επίδραση του βάρους του, της τριβής (αν υπάρχει) και μιας ακόμα δύναμης της οποίας τα χαρακτηριστικά επιλέγονται από το χρήστη. Αναπτύχθηκε το 2007 από τον Σπύρο Χόρτη, καθηγητή Φυσικής , και τον Γιάννη Γραμματικόπουλο, καθηγητή Πληροφορικής.