Στάσιμα κύματα

Το applet προσομοιώνει την συμβολή δύο αρμονικών κυμάτων ίδιου πλάτους και συχνότητας που διαδίδονται στο ίδιο γραμμικό ελαστικό μέσο με αντίθετες κατευθύνσεις.

Ανάπτυξη: 1/2010, Χόρτης Σπύρος
Αν δεν μπορείτε να δείτε την εφαρμογή, τότε πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τo περιβάλλον εκτέλεσης της Java (JRE).