Συμβολή κυμάτων σε μονοδιάστατο μέσο

To applet προσομοιώνει την συμβολή δύο εγκάρσιων αρμονικών κυμάτων, ίδιου πλάτους και συχνοτήτων που επιλέγονται από το χρήστη, που διαδίδονται σε γραμμικό ελαστικό μέσο ( αναλυτικές οδηγίες – pdf ).

Ανάπτυξη: 1/2010,
Χόρτης Σπύρος (ΠΕ04).

Αν δεν μπορείτε να δείτε την εφαρμογή, τότε πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τo περιβάλλον εκτέλεσης της Java (JRE).