Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης σε μικροκλίμακα

Στη σελίδα των ασκήσεων Χημείας της Α Λυκείου προστέθηκε φύλλο εργασίας για τις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης. Το φύλλο εργασίας στηρίχτηκε (με κάποιες τροποποιήσεις) σε μια πρόταση του ΕΚΦΕ Σερρών που παρουσιάστηκε στα πλαίσια των συναντήσεων αυτοεπιμόρφωσης των υπευθύνων ΕΚΦΕ που είναι μια δράση της ΠΑΝΕΚΦΕ.
Οι αντιδράσεις σε μικροκλίμακα παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα και κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην εκπαιδευτική πρακτική σε διεθνές επίπεδο. Πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα είναι η ασφάλεια (αφού χρησιμοποιούνται πολύ μικρές ποσότητες αντιδραστηρίων) η ευελιξία (μπορούν άνετα να πραγματοποιηθούν στην τάξη σε ομάδες μαθητών) η οικονομία και η προστασία του περιβάλλοντος κ.α.
Δείτε το φύλλο εργασίας