Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Η διάταξη και φύλλο εργασίας

Προστέθηκε στη σελίδα των ασκήσεων Φυσικής φύλλο εργασίας για το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο μαζί με αναλυτική περιγραφή της συσκευής των Επιστημονικών επιχειρήσεων. Δείτε το φύλλο εργασίας

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο – Διάταξη επίδειξης

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε μια διάταξη επίδειξης του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, με χρήση κυρίως απλών υλικών και υλικών του σχολικού εργαστηρίου. Υλικά που θα χρειαστούν: Τροφοδοτικό εργαστηρίου Πολύμετρο Διακόπτες Καλώδια σύνδεσης Ένα μικρό κομμάτι γαλβανισμένης (επιψευδαργυρωμένης) λαμαρίνας. Ένα μικρό κομμάτι χονδρού χάλκινου σύρματος. Μια λάμπα UVC την οποία μπορούμε να προμηθευτούμε […]

Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης σε μικροκλίμακα

Στη σελίδα των ασκήσεων Χημείας της Α Λυκείου προστέθηκε φύλλο εργασίας για τις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης. Το φύλλο εργασίας στηρίχτηκε (με κάποιες τροποποιήσεις) σε μια πρόταση του ΕΚΦΕ Σερρών που παρουσιάστηκε στα πλαίσια των συναντήσεων αυτοεπιμόρφωσης των υπευθύνων ΕΚΦΕ που είναι μια δράση της ΠΑΝΕΚΦΕ. Οι αντιδράσεις σε μικροκλίμακα παρουσιάζουν […]

Υπολογισμός συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου

Μια πρωτότυπη μέθοδος υπολογισμού του συντελεστή αυτεπαγωγής ενός πηνίου, από τα ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας και Λευκάδας. Ο υπολογισμός γίνεται με άμεσο τρόπο αναδεικνύοντας το φαινόμενο της αυτεπαγωγής, Παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί τρόποι επεξεργασίας των πειραματικών δεδομένων που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τους μαθητές με σημαντικό, κατά τη γνώμη μας, εκπαιδευτικό όφελος. Δείτε […]