Μελέτη κυκλώματος με αυτεπαγωγή

Στη σελίδα των ασκήσεων της Γ Λυκείου, προστέθηκε φύλλο εργασίας που αποσκοπεί στη μελέτη και κατανόηση του φαινομένου της αυτεπαγωγής. Συνοδεύεται από μικρό βίντεο στο οποίο εμφανίζονται κάποια από τα φαινόμενα που αναφέρονται στο φύλλο εργασίας.

Δείτε το φύλλο εργασίας