Αρχεία για μελέτη με το πρόγραμμα Tracker

 

Τα παρακάτω αρχεία είναι κατάλληλα για μελέτη φυσικών φαινομένων, με τη βοήθεια του προγράμματος ανάλυσης βίντεο, Tracker.

Είναι αρχεία τύπου *.trz  χωρίς βαθμονόμηση και ιχνηλασία (εκτός από την “Ελαστική κρούση (1)”) ώστε να αποτελούν αντικείμενο εφαρμογής από τους καθηγητές και τους μαθητές που θέλουν να εξασκηθούν στη χρήση του προγράμματος. Για τα βασικά αλλά και τα πιο προχωρημένα χαρακτηριστικά του προγράμματος  μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά αρχεία βίντεο των παρουσιάσεων που έγιναν κατά το  επιμορφωτικό σεμινάριο της ΠΑΝΕΚΦΕ στον σύνδεσμο: https://panekfe.gr/tracker-phyphox/

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΕΚΦΕ Λευκάδας στα e-mail:  ekfe@dide.lef.sch.gr  ή  ekfelef@sch.gr

Κρούσεις

  1. Ελαστική κρούση (1).  Κρούση κινούμενης σφαίρας με όμοια αρχικά ακίνητη.
  2. Ελαστική κρούση (2).  Κρούση όμοιων σφαιρών.
  3. Ελαστική κρούση (3).  Κρούση κινούμενης σφαίρας με αρχικά ακίνητη μεγαλύτερης μάζας.
  4. Ελαστική κρούση (4).  Κρούση κινούμενης σφαίρας με αρχικά ακίνητη πολύ μικρότερης μάζας.
  5. Ελαστική κρούση (5).  Κρούση κινούμενης σφαίρας με αρχικά ακίνητη πολύ μεγαλύτερης μάζας

Σαν ένα παράδειγμα προτείνεται και η ανάλυση του βίντεο στο άρθρο, https://ekfe.lef.sch.gr/collision-free-fall/

στο οποίο αναλύονται τα φαινόμενα της κρούσης, της ελεύθερης πτώσης και της οριζόντιας βολής.