Ηλεκτρικό κύκλωμα (διαδραστικό βίντεο)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα διαδραστικό βίντεο για την μελέτη ενός ηλεκτρικού κυκλώματος το οποίο δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 στην πλατφόρμα e-me (e-me content) για να χρησιμοποιηθεί στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και κατά την δια ζώσης διδασκαλία, ως εργαλείο αξιολόγησης ή αυτοαξιολόγησης των μαθητών […]

Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού

Δείτε εργαστηριακές ασκήσεις με θέμα τον Ηλεκτρομαγνητισμό προσαρμοσμένες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω της πανδημίας. Οι ασκήσεις αυτές προέκυψαν από τη συνεργασία των ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας και Λευκάδας. Δείτε τη σελίδα