Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο στην υπηρεσία της 7ης τέχνης

Μια εφαρμογή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου που μπορεί εύκολα να παρουσιαστεί σαν πείραμα επίδειξης κατά τη διδασκαλία, παρουσιάστηκε στις 4 Μαρτίου 2024 στην διαδικτυακή  συνάντηση των υπευθύνων ΕΚΦΕ, μια δράση της ΠΑΝΕΚΦΕ τα τελευταία χρόνια. Η παρουσίαση έγινε από τον Πάνο Μουρούζη (πρώην υπεύθυνο ΕΚΦΕ Κέρκυρας) και τον Σπύρο Χόρτη (υπεύθυνο ΕΚΦΕ Λευκάδας). Το αρχείο παρουσίασης συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία.

Δείτε την παρουσίαση.

Δείτε το βίντεο