Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης σε μικροκλίμακα

Στη σελίδα των ασκήσεων Χημείας της Α Λυκείου προστέθηκε φύλλο εργασίας για τις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης. Το φύλλο εργασίας στηρίχτηκε (με κάποιες τροποποιήσεις) σε μια πρόταση του ΕΚΦΕ Σερρών που παρουσιάστηκε στα πλαίσια των συναντήσεων αυτοεπιμόρφωσης των υπευθύνων ΕΚΦΕ που είναι μια δράση της ΠΑΝΕΚΦΕ. Οι αντιδράσεις σε μικροκλίμακα παρουσιάζουν […]

Παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων

Την Τρίτη 30-11-2021 στις 12:00 θα γίνει στο εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου Λυκείου Λευκάδας, παρουσίαση εργαστηριακών ασκήσεων για τη Γ Λυκείου, με θέμα την χημική κινητική και την χημική ισορροπία. Δείτε την πρόσκληση